Nyheder
Galleri
Video

Præmier
Dueslaget
Slagledelse
Pris & Deltagelse
Auktion
Pasning

Trænings- & Finaleplan
Træningsstationer
Duecam
Links


Forsiden

  

3 online

Præmier

Præmier Danish Pigeon Race 2018
Finale Göttingen • Lørdag 1. september 2018

1. præmie kr. 150.000 + vandrepokal + pokal + diplom + duebillede
2. præmie kr. 75.000 + pokal + diplom
3. præmie kr. 45.000 + pokal + diplom
4. præmie kr. 30.000
5. præmie kr. 18.750
6. præmie kr. 12.000
7-10. præmie kr. 6.750
11-20 præmie kr. 5.250
21-30. præmie kr. 4.500
31-50. præmie kr. 2.500
51-70. præmie kr. 2.000
71-100. præmie kr. 1.500
101-230. præmie kr. 1.200

HOT-SPOT Flyvninger
Der udpeges i år 5 flyvninger + finalen som HOT-SPOT Flyvninger, som fremgår af trænings- og flyveplanen.
Disse flyvninger indgår også i ES-due konkurrencen og Knock-Out Turneringen. Disse flyvninger er kendetegnet ved at være længere end 80 km. På hver HOT-SPOT Flyvning udsættes kr. 2.000 til vinderen af denne flyvning - dvs. alle duer, som sættes ind på disse flyvninger kan vinde denne præmie.

ES-due konkurrence (bedste sammenlagt på de 5 HOT-SPOT flyvninger + finalen - dvs. korteste tilbagelagte tid)
1. Præmie kr. 18.750 + pokal
2. Præmie kr. 11.250
3. Præmie kr. 5.250

Knock-Out Turnering (bedste sammenlagt på de 5 HOT-SPOT flyvninger + finalen)
1. Præmie kr. 18.750 + pokal
2. Præmie kr. 11.250
3. Præmie kr. 5.250

Herudover vil der blive udsat flotte præmier til de 3 første blandt de tilbageværende knock-out duer markeret med * på oversigten på de flyvninger, der indgår i 'knock-out' turneringen. Disse præmier vil være produkter fra Versele-Laga til en værdi af kr. 300,- til 1. pladsen, kr. 200,- til 2. pladsen og kr. 100,- til 3. pladsen.

Udskilningen i Knock-Out Turneringen vil foregå efter følgende princip, hvor 50% sorteres fra på HOT-SPOT flyvninger frem mod finalen, hvor der dog kun er 10 duer tilbage - eksempel:

I 1. runde er der sendt 665 unger og 330 stk. går videre til næste runde - altså ca. 50% videre.
I 2. runde sendes 330 stk. og 165 stk. går videre til næste runde.
I 3. runde sendes 165 stk. og 80 stk. går videre til næste runde.
I 4. runde sendes 80 stk. og 40 går videre til næste runde.
I 5. runde sendes 40 stk. og de bedste 10 går videre til finalen.
FINALEN afgøres blandt de 10 tilbageværende duer.
(uanset antal i næstsidste runde, bliver finalen altid kun afgjort blandt de 10 bedste).

Præmier vundet på flyvninger udleveres på finaledagen. Øvrige præmier, som ikke afhentes på finaledagen overføres til deltagernes bankkonto.
Det er naturligvis kun aktive duer (markeret med grøn prik) - hvor deltager har betalt deltagergebyret - der kan vinde præmier.

Katastrofe-flyvning

Dette er ikke noget, vi håber, vil ske, men for at undgå enhver diskussion... Såfremt det skulle ske at ikke alle præmier bliver uddelt som følge af, at vi får en katastrofe flyvning, hvor duerne ikke kommer hjem vil der ske følgende med pengepræmierne:

De pengepræmier, der ikke uddeles vil blive overført til det efterfølgende år. Disse penge indgår således i præmiebudgettet til det efterfølgende år.

I tilfælde af, at vi igen ikke har mulighed for at afvikle flyvningen, eks. sygdom eller som 2002 Newcastle-disease eller lign. Vil den samlede præmiesum blive overført til efterfølgende år.
Hvis flyvningen ikke afvikles vil de deltagere, der har duer på slaget ved afsendelse til finalen få muligheden for at sende en anden due vederlagsfrit det efterfølgende år.

Evt. tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangørerne.